Hakkımızda

İlgi Sizler Gençlik Derneği çocuk ve gençlerin eğitimine destek vermek, kişisel gelişimlerine destek olmak ve ülkemizin eğitim politikalarına katkıda bulunmak amacıyla çalışan, tüm proje ve etkinliklerinde kamu yararı gözeten, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Çocuk ve gençlerin eğitiminde dezavantajları ortadan kaldırmayı hedefleyen İlgi Sizler 2014 yılında kuruldu. Bu doğrultuda birçok ortaklık kurulmuş, proje ve programlar geliştirilmiştir.

İlgi Sizler çalışmalarında Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklıklar kurar.

 

 

Misyon

 

Çocuklarımızın kültürel, sosyal, fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimini gözeterek projeler geliştirmek, tüm çocuklarımızın çağın ilerisinde bir eğitime kavuşması amacıyla çalışmalar yürütmek.

 

Vizyon

 

Öncü ve seçkin bir sivil toplum örgütü olarak, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm eğitim öğretim kademelerinde yapacağı çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde sürdüren, ülkesini seven, donanımlı, iyi eğitimli ve başarılı bireyler yetişmesine katkıda bulunan, kamu yararına çalışan bir dernek olmak.