Çalışma Ekibi

 1. Yürütme Kurulu Başkanı       :
 2. Projeler Direktörü                   :
 3. Kurumsal İletişim Direktörü  :
 4. Finans Direktörü                     :
 5. İdari İşler Direktörü                 :
 6. Temsilcilikler Direktörü          :
 1. Yürütme Kurulu Başkanı        :
 2. Projeler Direktörü                    :
 3. Kurumsal İletişim Direktörü   :
 4. Finans Direktörü                     :
 5. İdari İşler Direktörü                :
 6. Temsilcilikler Direktörü         :
 1. Departman Direktörü            :
 2. Yazılı ve Görsel Medya         :
 3. Dijit  al Medya                        :
 4. Grafik Tasarım                       :
 5. Web Tasarım                          :
 6. Metin Yazarı                           :
 7. Video                                       :
 8. Fotoğraf                                  :
 1. Departman Direktörü                         :
 2. Muhasebe ve Özlük Hakları              :
 3. Satın Alma  Koordinatörü                  : 
 4. Sponsor İlişkileri Koordinatörü         : 
 1. Departman Direktörü                        :
 2. Ulaşım – Lojistik                                :
 3. Arşiv                                                     :
 4. Ofis Sorumlusu                                  :

Avukat                                       :

 1. Departman Direktörü                                      :
 2. İlgi Siz Öğrenci Topluluğu Koordinatörü      :
 3. P.A.S.O Kulüpleri Koordinatörü                     :
 4. Yurtdışı Temsilcilikler Koordinatörü             :
 5. Gönüllülük Yönetimi Koordinatörü               :